طراحی

ریل کنج

نقشه دال بتونی اسانسور كششي با ريل گذاري وزنه پشت

نقشه درب و ريل گذاري اسانسور كششي MRLمتداول با تك درب اتوماتيك به صورت نصب موتور روي كابين

نقشه درب و ريل گذاري اسانسور كششي موتور گرلس با دو درب مقابل يا تونلي خاص

نقشه درب و ريل گذاري اسانسور كششي با دو درب مجاور به صورت كاراسلينگي طرح ويتور

 

همانطور که بسیاری از کارشناسان در امر نصب آسانسور واقف هستند طراحی نقشه آسانسور و بخشهای ان یکی از اصلیترین مراحل نصب آسانسور می باشد و قطعا نرم افزار Lift designer یکی از قویترین نرم افزارهای موجود در این رابطه می باشد. لذا شرکت آسانبر نگین بخش طراحی نقشه آسانسور پروزه های خود را توسط این نرم افزار و البته نرم افزارهای دیگر انجام می دهد و در انتها این نقشه ها بصورت رایگان در اختیار کارفرما و مهندسین نیز قرار میگیرد.

مواردی که در پروسه طراحی و محاسبات انجام میگیرد عبارتند از:

  • بررسی و مطالعه طراحی های معماری ساختمان
  • تحلیل و آنالیز ترافیک آسانسور ساختمان و دریافت خروجیهای مورد نظر با در نظر گرفتن محدودیتهای ابعادی
  • طراحی و نقشه کشی آسانسور با نرم افزارهای پیشرفته
  • امکان سنجی نیازهای ترافیکی و نیازهای شخصی با در نظر گرفتن هزینه ها
  • تببین مشخصات فنی بر اساس امکانات موجود و نیازها
  • تعیین نقشه های اجرای چاه آسانسور بر اساس آهن کشی و یا دیوار برشی
  • نصب آسانسور بر اساس پارامترهای مورد توافق