جک هیدرولیک

کارسلینگ ( CARSLING)

در برخی آسانسورها (کششی یا هیدرولیک) به خاطر نوع طراحی و یا محدودیت ها یا تعدد ورودی های کابین ، به جای یوک بصورت مستقیم (direct) و یا غیر مستقیم (indirect) بوسیله پولی های هرز گرد استفاده می شود. در آسانسورهای هیدرولیک با سیستم کاراسلینگ می توان فقط یک جفت ریل استفاده کرد. در آسانسورهای کششی با این روش نیز می توان از روش ریل معکوس یا لیفت تراکی استفاده نمود. لازم به ذکر است که کارسلینگها عموما در اسانسورهای کوچکتر تا ظرفیت ده نفر اجرا میگردد.

کارسلینگ یکی از وسایلی است که عمدتٲ در آسانسورهای هیدرولیک و در موارد بسیار معدود در آسانسورهای کششی کاربرد دارد .

کاراسلینگ نقش فریم کابین را در آسانسورهای هیدرولیکی ( مستقیم از بغل و غیرمستقیم ) بعهده دارد بطوریکه کفشک ها و رولرها و پاراشوت روی آن مونتاژ شده فلذا کابین فاقد یوک میباشد .

در سیستم های جک غیرمستقیم یک فلکه پولی با کفشک های مربوطه و قاب روی جک مونتاژ و توسط سیم بکسل به کاراسینگ متصل میشود و ضمنٲ در آسانسورهای جک مستقیم ، کاراسلینگ فاقد پولی و پاراشوت میباشد .

فضای مورد نیاز برای اجرای ریل ها و جک ها تا ابتدای کابین ، معمولا 35 سانتیمتر از تمام شده ی آهن کشی می باشد.

کارسلینگ کششی ریل معکوس (Cunter Carsling)

 

در آسانسورهای دو و سه درب در طرحهای قدیمی ریل گذاری به صورت راس به راس (کنجی) انجام می گرفت که شاهد پرت زیاد فضای چاهک، اجراء دشوار و در نتیجه کابین کاملا ناقص (چند ضلعی) که با هزینه های زیادی در ساختار روبرو بوده ایم.

 

حال با طرح جدید ریل معکوس و تیپ سازی بر طبق جدول ارائه شده، در ظرفیتهای مختلف و نحوه ریل گذاری جدید به مزایای زیادی دست پیدا خواهید کرد که به اطلاعتان می رسانیم. قابل ذکر است شرکت کاسپین با طرح جدید و کارشناسی کاملا حرفه ایی آماده کلیه خدمات در خصوص اجراء آسانسورهای خاص می باشد.

 

مزایای کارسلینگ ریل معکوس:

 

۱- کمترین فضای مورد نیاز جهت ریل گذاری (بین ۳۲ تا ۴۲ سانتیمتر در عرض نسبت به ظرفیت)

 

۲- داشتن کابین ۴ ضلعی در موقعیتهایی که آسانسور دارای دو تا سه درب ورودی می باشد.)تونلی ، دو درب مجاور ، سه درب)

 

۳- قابل اجراء با استفاده از دو حالت موتور خانه و بدون موتور خانه.

 

۴- استفاده بیشتر چاهک برای ساخت کابین معمولی و شیشه ای.

 

۵- ریل گذاری آسان با شابلون و یا ساعت ریل خاص تولیدی شرکت کاسپین

 

۶- قابلیت نصب گاورنر در دو گزینه سمت چپ یا راست کارسلینگ.

 

۷- قرار گیری کادر وزنه در میان کارسلینگ ( از ناودانی ۱۴ تا ۲۰ ).

 

۸- عدم نیاز به وزنه سربی حتی در زمانی که سایز D.B.G کم می باشد.

 

۹- عدم نیاز به فلکه هرزگرد در سیستم ۱ به ۱یا ۱ به ۲ در موتورخانه

 

۱۰- نشست سیم بوکسل دور فلکه موتور با زاویه α ۱۸۰ درجه.

 

۱۱- مناسب برای آسانسورهای با سرعت بالا تا ۵/۲ متر.

 

۱۲- اجراء آسان در سیستم ۲ به ۱.

 

۱۳- نصب آسان ریل با براکتهای ترکیبی ریل وزنه و کابین قابل تنظیم ساخت شرکت کاسپین.

 

۱۴- پایه موتور بسیار ساده و سبک حداکثر ارتفاع ۱۲cm -20 cmنسبت به ظرفیت که در سیستم ۲ به ۱ حتی سر سیم بکسل ها نیز قابل نصب به فریم موتور میباشد در دو گزینه موتور گیربکس و گیرلس