طراحی

تمهیدات موثر جهت کاهش صدای آسانسور:

 

تمهیدات موثر جهت کاهش صدای آسانسور:

 

سر و صدای تولید شده از موتور محرکه آسانسور را می توان با بکار گیری الکتروموتورهای کم صدا، بالانس خوب روتور، کف گردها، با بالانس دینامیکی کوپلینگ و درام ترمز، یک سیستم ترمز بهتر و یا حداقل تنظیم متناوب ترمز و غیره تقلیل داده شود.

هر چند تمهیدات موثر می توان برای کاهش صداهای در ارتباط با حرکت با کابین آسانسور، وزنه تعادل و دیگر قطعات انجام داد ولی قابل اعتمادترین روش برای جلوگیری از پخش صدا، نصب عایق های صوتی در چاه آسانسور است. در این چنین حالتی بهتر است چاه از بلوک های پیش ساخته تو خالی ساخته شود که کاملا از سازه ساختمان جدا باشد. قسمت تحتانی چاه( چاهک) نسبت به ساختمان با گذاشتن مواد جاذب صدا از قبیل صفحات چوب پنبه می توان ایزوله کرد. برای افزایش ضریب فنریت سازه چاه و اجتناب از نوسان شکاف ما بین چاهک و سازه ساختمان را می توان با جاذب صدا مثل چوب پنبه، پلی استئارین در سطوح طبقات پر کرد.

شرکت آسانبر نگین علاوه بر رعایت موارد بالا برای حذف صدای کنتاکتور تابلو فرمان آسانسور از تابلوهایی با کنتاکتور dc استفاده میکند که باعث حذف کامل صدای تابلو آسانسور می گردد.